Docenten

De lessen worden gegeven door zelfstandig opererende musici die naast het geven van les ook in uiteenlopende bands spelen en op diverse conservatoria in opleiding zijn.

De leraren zijn zelf verantwoordelijk voor hun lespraktijk, d.w.z. voor het werven van leerlingen, het innen van lesgelden en het voeren van een administratie. Popschool D-Bass stelt lesruimte en basisapparatuur ter beschikking en levert administratieve, publicitaire en organisatorische diensten.

Leraren die bij Popschool D-Bass les geven volgen de onderwijsvisie van Popschool D-Bass: plezier staat voorop en oefening baart kunst.